Bij het bezoek aan style-update.nl kan STYLE UPDATE jouw gegevens verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt nadat je een formulier invult of geanonimiseerd op basis van cookies.

STYLE UPDATE respecteert je privacy en verwerkt je gegevens alleen in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dit privacybeleid is het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die voortkomen uit het gebruik van deze website door jou als gebruiker.

Contactgegevens:

STYLE UPDATE
Postadres: Driehuizerweg 1, 7312 AR Apeldoorn
Bezoekadres: Piet Zoomers Modemall Wilp, Rijksstraatweg 38 in Wilp

Telefoon: ‭06-52021314
Website: https://www.style-update.nl

Binnen STYLE UPDATE is eigenaar Nynke Politiek verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, bereikbaar op privacy@style-update.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

STYLE-UPDATE verwerkt alleen persoonsgegevens die je als websitebezoeker of klant zelf verstrekt. Bij het gebruik van de website vragen we geen persoonsgegevens. Als je je inschrijft voor de e-mailnieuwsbrief STYLE UPDATE Magazine of gebruik maakt van formulieren voor bijvoorbeeld een informatie-, offerteaanvraag of inschrijving voor een evenement, dan vragen wij om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bij zakelijke dienstverlening ook:

 • Bedrijfsnaam
 • BTW-nummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

STYLE UPDATE heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. STYLE UPDATE kan niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. STYLE UPDATE raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat STYLE UPDATE zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Nynke Politiek via privacy@style-update.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel en grondslag bij het verwerken van persoonsgegevens

STYLE-UPDATE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de e-mailnieuwsbrief STYLE UPDATE Magazine aan abonnees
 • Verstrekken van informatie bij informatie-aanvraag
 • Verstrekken van informatie bij offerte-aanvraag
 • Verstrekken van informatie bij inschrijving van een evenement, zoals bijvoorbeeld een workshop.
 • Analyse van gedrag op de website om daarmee het aanbod van informatie, producten en diensten op de website te verbeteren voor toekomstig bezoek.

De gegevens worden verwerkt onder de grondslag Toestemming, wat inhoudt dat je expliciet instemt met het gebruik van je persoonsgegevens nadat je ze hebt verstrekt. Je merkt dat aan de optie in formulieren om een vinkje te plaatsen voor het akkoord op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

STYLE UPDATE vraagt bij gebruik van de website geen persoonsgegevens van jou als bezoeker. STYLE UPDATE verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf verstrekt. STYLE UPDATE vraagt om persoonsgegevens op het moment dat je een formulier invult bij:

Inschrijven voor de e-mailnieuwsbrief STYLE UPDATE Magazine

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Informatie aanvragen voor een product of dienst:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (bij zakelijke diensten)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (niet verplicht)

Offerte aanvragen voor een product of dienst:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (bij zakelijke diensten)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (niet verplicht)

Inschrijving voor een evenement, zoals bijvoorbeeld een workshop of training:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (bij zakelijke diensten)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (niet verplicht)

Het is mogelijk dat STYLE UPDATE voor een bepaald formulier extra gegevens nodig heeft dan hierboven genoemd. STYLE UPDATE geeft in dat geval expliciet aan voor welk doel dat persoonsgegeven gebruikt wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

STYLE-UPDATE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van STYLE UPDATE, sluit STYLE UPDATE een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. STYLE UPDATE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

STYLE-UPDATE gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. STYLE-UPDATE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website werkt zoals je verwacht. De cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast plaatst STYLE UPDATE cookies die jouw surfgedrag binnen de website in kaart brengen, zodat we kunnen meten hoe de website wordt gebruikt. Met die gegevens kunnen we onze pagina-layout en teksten verbeteren. Het zijn hoofdzakelijk cookies van derden en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld, tenzij je die nadrukkelijk verstrekt.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je met een informatiebalkje geïnformeerd over deze cookies en heb je toestemming gegeven voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De bedrijven waarvan wij online optimalisatie- en marketingtools gebruiken op de website zijn:

Cookie: Jetpack (WordPress.com)
Naam: tk_tc/tk_qs
Functie: Genereren van bezoekstatistieken
Bewaartermijn: tot je de website verlaat
Toelichting: Houdt anoniem de gebruikersactiviteit bij, zodat we op basis van de statistieken de site kunnen optimaliseren voor toekomstige bezoekers.

Cookie: Optin Hound
Naam: _optin-hound-optin-fly-in-1
Functie: Formulier voor inschrijven nieuwsbrief
Bewaartermijn: 30 dagen
Toelichting: Na inschrijving of wegklikken onthoud deze cookie je instelling voor 30 dagen. Pas na 30 dagen krijg je opnieuw het formulier te zien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STYLE UPDATE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij STYLE UPDATE een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand te ontvangen of op jouw verzoek naar een andere organisatie te sturen.

Wil je gebruikmaken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@style-update.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moet je het verzoek indienen met het e-mailadres waarmee je bij STYLE UPDATE bekend bent. STYLE UPDATE zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

STYLE UPDATE wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

STYLE UPDATE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met STYLE UPDATE via privacy@style-update.nl.

Wijzigingen

STYLE UPDATE kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy- en Cookiebeleid. Bovenaan deze pagina staat de datum van laatste wijziging.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy- en Cookiebeleid, neem dan per e-mail contact op met STYLE UPDATE op privacy@style-update.nl.