Kom (verder) in je kracht

Ik ken Nynke nu ongeveer 5 jaar. Mijn eerste ontmoe­ting was bij Piet Zoomers. Ik ging daar naartoe met mijn partner met als doel een mooi pak uit te zoeken voor hem. Vooraf had ik gelezen dat je die avond een zakelijk kledingad­vies kon krijgen door Nynke Politiek van Style Update, dus dacht ik 2 vliegen in 1 klap!Ik wilde heel graag ontdekken hoe ik meer in mijn kracht kon gaan staan. Wat mij toen is bijge­bleven is dat Nynke, zonder je te kennen, in no-time een juiste inschat­ting kan maken, hoe iemand is, wat bij die persoon past en hoe ze dat in moet kleden (hoe toepas­se­lijk).

Ik kreeg in een korte tijd een aantal tips van Nynke die toen waardevol waren en nu nog steeds!

Nadien hebben we elkaar wederom bij diverse netwer­ke­vents getroffen en gaandeweg is er een waarde­volle band ontstaan die we ook nog eens zakelijk verder door gaan voeren met elkaar.

Inmiddels heb ik Nynke zowel op persoon­lijk als op zakelijk vlak aan het werk gezien. Op het zakelijke vlak zou je kunnen denken dat doordat je in groeps­ver­band aan het werk bent bij bijv. de overheid, zakelijke dienst­ver­le­ning etc. het overzicht en de connectie tijdens de training als individu verliest.

Het tegen­deel is bewezen!

Ik heb Nynke aan het werk gezien bij diverse onder­delen van de gemeente (Apeldoorn Academy) en daarin heeft ze voor mij bewezen wat haar kracht is; iedere workshop/training/coachen is anders omdat je met verschil­lende doelgroepen en settings van doen hebt. Deelnemers moeten zich enigs­zins kwets­baar op durven stellen in een setting waarin ze de rest (vaak) niet eens kennen. Door de profes­si­o­na­li­teit van Nynke weet ze het zo in te steken dat een ieder zich op zijn/haar gemak voelt en na de bijeen­komst met een big smile, vol met nieuwe inzichten en zelfver­ze­kerd de deur uitlopen.

Als je als organi­satie op zoek bent naar profes­si­o­nele workshops-, trainings- en/of coachingstra­ject dan is Style Update van harte aan te bevelen. Hoe fijn is dat je team extra in zijn kracht komt te staan doordat deze de juiste tools meekrijgen om dat tot zijn/haar recht te komen.

Ook als je als organi­satie al een eigen identi­teit & visie hebt of juist daar naar opzoek bent, dan leent het business traject zich daar met name voor. Wat wil ik als organi­satie uitstralen? Weten mijn medewer­kers wat die uitstra­ling is? Hoe krijgen we die uitstra­ling met elkaar? Hoe komen we in de kracht van de uitstra­ling? Vragen die Nynke als geen ander op een juiste wijze weet in te steken.

Kom (verder) in je kracht door Style Update!

Brigitte Masselink van Masselink bedrijfsadvies